Cenovnik

 • Pregled fizijatra ........................................600 dinara
 • Kontrolni pregled .....................................300 dinara
 • Elektro-procedure (pojedinačno) ................200 dinara

Peloid (lekovito blato)
 • Jedan segment .........................................100 dinara
 • Duž kičme ................................................200 dinara
 • Vrat i ramena ............................................200 dinara
 • Lumbalni segment i kukovi ..........................200 dinara
 • Duž kičme i kukovi ......................................300 dinara

Podvodna masaža
 • Segmentna ...............................................200 dinara
 • Opšta ......................................................300 dinara

Ručna masaža
 • Segmentna ...............................................300 dinara
 • Dva i više segmenata ..................................600 dinara
 • Opšta (relaksaciona) ...................................800 dinara
 • Intraartikularna injekcija (blokada) .................200 dinara